Wesprzyj nas

Wolontariat

Fundacja PARADYGMAT zaprasza do współpracy i dzielenia się swoim doświadczeniem w pracy z naszymi podopiecznymi, w organizowanych projektach, działaniach, akcjach i innych.

Jesteśmy otwarci na realizację Waszych indywidualnych pomysłów, które mogą odbywać się w każdym, nawet najmniejszym miejscu na ziemi, tak w Polsce, jak i Europie.

Każdy z naszych Wolontariuszy, otrzyma stosowne zaświadczenie o realizowanej współpracy zawierające opinię o zaangażowaniu w pracy i zrealizowanych działaniach, liczbie odbytych godzin, indywidualnych predyspozycji.

Takie zaświadczenie z Wolontariatu może okazać się niezbędne i pomocne do udokumentowania swojego doświadczenia w chwili aplikacji na dane stanowisko pracy.

W kwestii nawiązania współpracy w ramach wolontariatu prosimy o kontakt mailowy.

 

Jeśli jesteś doświadczony w jakiejś dziedzinie, masz konkretną wiedzę, pasję, umiejętności i chciałbyś się nimi podzielić, zapraszamy do wspólnego działania na rzecz włączania społeczno-edukacyjnego i do tworzenia Zespołu Fundacji PARADYGMAT.

 

Im więcej nas - tym więcej szans na propagowanie włączania.

Włączajmy!

Przekaż 1% podatku

Możesz wesprzeć Fundację PARADYGMAT przekazując swój 1% podatku, które zostaną przeznaczone na realizację indywidualnych zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży – naszych podopiecznych

W rozliczeniu rocznym PIT wystarczy wpisać:
KRS: 0000 332 814

oraz  proszę wpisać
Cel szczegółowy: Fundacja PARADYGMAT.

 

Pomóc może nam każdy kto jest podatnikiem:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 37),
  • opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28),
  • samodzielnie opłacającym zaliczki na rzecz podatku (PIT 36),
  • prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT 36L),
  • uzyskującym dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT 38),
  • uzyskującym dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT 39),

a ponadto każdy kto znajduje się na emeryturze lub rencie tj. od organu rentowego otrzymuje PIT-40A, wystarczy, że bazując na dostarczonym dokumencie złożą samodzielnie odpowiednie zeznanie podatkowe.

Podobnie osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby mieć możliwość przekazania 1 procenta podatku na rzecz OPP, powinni samodzielnie wykonać rozliczenie PIT).

 

„Organizatorem akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego”

Wpłać darowiznę

Wpłata darowizny na konto Fundacji PARADYGMAT zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych.

Możecie Państwo sami wybrać na co zostanie przekazana darowizna

zakup wyposażenia, specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji, rewalidacji, realizację zajęć terapeutycznych i inne

Zachęcamy do wsparcia działań Fundacji PARADYGMAT

Darowiznę można przekazać poprzez dokonanie wpłaty:

Nr konta:
79 1950 0001 2006 3208 5594 0002 

Fundacja PARADYGMAT
ul. Górecka 10
43-430 Skoczów

Tytułem: Darowizna na realizację celów statutowych Fundacji PARADYGMAT

Wszystkich Naszych Darczyńców pragniemy poinformować, że darowizny podlegają odpisom podatkowym:

– dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu,
– dla osób prawnych limit do 10% od dochodu.

Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto.

Fundacja PARADYGMAT wystawia potwierdzenia dokonanych wpłat darowizn oraz przekazuje indywidualnie przygotowywane podziękowania dla darczyńców.
Zachęcamy do przekazywania darowizn i serdecznie dziękujemy
za wsparcie naszych działań statutowych

Młodzi dobre serca mająCelem akcji jest zbiórka środków finansowych na organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, która odbywa się podczas ślubu Państwa Młodych. 

Fundacja PARADYGMAT przygotowuje formatkę z tekstem do zamieszczenia w zaproszeniach dla gości weselnych, która zawiera informację o zbiórce i logo akcji.

W terminie i miejscu wskazanym przez Państwa Młodych  przedstawiciele Fundacji PARADYGMAT ubrani w koszulki z logo fundacji zbierają środki finansowe do puszki z logiem fundacji podczas składania życzeń Państwu Młodym przez gości.

W dniu ślubu Państwo Młodzi otrzymują podziękowanie za udział w akcji, a w terminie 14 dni na adres mailowy otrzymują informację dotyczącą wysokości zebranych środków podczas akcji.

W przypadku otrzymania od Państwa Młodych zgody na wykonanie zdjęć i udostępnianie wizerunku w dniu uroczystości będą wykonywane zdjęcia, które zostaną zamieszczane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Organizacja akcji odbywa się w ramach zbiórki publicznej zgłoszonej przez fundację na portalu zbiorki.gov.pl.

Warunkiem niezbędnym do realizacji akcji jest:

Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel fundacji kontaktuje się z Państwem Młodym i potwierdza organizację akcji.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej Fundacji podczas tak wyjątkowego zaślubin! 

Młodzi dobre serca mają zamiast kwiatów charytatywnie wspierają !

Kontakt

Fundacja PARADYGMAT
ul. Górecka 10
43-430 Skoczów

Polityka prywatności      |     RODO

Skip to content