Szkolenia, warsztaty, prelekcje

Celem naszych szkoleń/warsztatów, prelekcji jest wsparcie kadry pedagogicznej i kierowniczej placówek edukacyjnych w zakresie aktualnych zmian w prawie oświatowym i potrzeb wynikających z organizacji pracy danej placówki.

Zwrócenie uwagi społeczeństwa na organizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, diagnozę i terapię dzieci i młodzieży, specjalną organizacja nauki w systemie oświaty, organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
to podstawa włączania edukacyjno-społecznego.

Oferujemy szkolenia, warsztaty i prelekcje również dla firm, przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

Temat szkolenia:
Dylematy nauczyciela współorganizującego pracę dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Forma szkolenia: on line/stacjonarna/szkolenie rady pedagogicznej.

Rodzaj: szkolenie indywidualne/grupowe/zbiorowe.

Program szkolenia ukierunkowany jest na treści związane z realizacją zadań i czynności nauczyciela współorganizującego proces kształcenia,  podstawy prawne i rozwiązania praktyczne.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 • warunki zatrudnienie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia  – podstawy prawne i rozwiązania praktyczne,
 • rola i zadania oraz dokumentacja prowadzona przez nauczyciela współorganizującego w przedszkolu i szkole,
 • współpraca  z rodzicami dziecka i z nauczycielami oraz specjalistami,
 • dylematy występujące w obrębie trudności w pracy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.

Temat szkolenia:
IPET i WOPFU. Planowanie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Forma szkolenia: on line/stacjonarna/szkolenie rady pedagogicznej

Rodzaj: szkolenie indywidualne/grupowe/zbiorowe

Szkolenie obejmuje praktyczny warsztat pracy nauczyciela/specjalisty/terapeuty dotyczący planowania pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje praktyczny warsztat dotyczący:

 • analizy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka, 
 • omówienia i pisania WOPFU, 
 • omówienie i pisania IPET.

Temat szkolenia:
System Informacji Oświatowej bez tajemnic 

Forma szkolenia: on line/stacjonarna/szkolenie rady pedagogicznej

Rodzaj: szkolenie indywidualne/grupowe/zbiorowe

Uczestnik szkolenia krok po kroku poznaje tajniki systemu informacji dotyczącego wskazanej placówki oświatowej: przedszkola, szkoły, placówki (publicznych/ niepublicznych). Prowadzący wskazuje zakres danych niezbędne do uzupełnienia, służy pomocą i wsparciem, pomaga rozwiązać problemy w zakresie  poszczególnych danych uczniów i nauczycieli.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 • ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL, 
 • prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną),
 • wprowadzanie danych do systemu przez przedszkole, szkołę lub placówkę w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze,
 • wprowadzanie danych w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji,
 • wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia,
 • wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy),
 • wprowadzanie danych finansowych.

Nie znalazłeś tematu, który Cię interesuje? 

Napisz, zadzwoń!

Przygotujemy szkolenie, warsztaty, prelekcje odpowiadające Twoim potrzebom!

Kontakt

Fundacja PARADYGMAT
ul. Górecka 10
43-430 Skoczów

Polityka prywatności      |     RODO

Skip to content