Turnusy rehabilitacyjne i terapeutyczne
dla dzieci i młodzieży

Fundacja PARADYGMAT jest organizatorem turnusów rehabilitacyjnych wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Wojewodę Śląskiego pod numerem OR/24/0006/21 ważnym do dnia 2024-04-23.

Powyższe informacje można sprawdzić na: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow

Turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne są organizowane dla dzieci i młodzieży z:
 • całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • chorobami neurologicznymi chorobami przemiany materii
 • chorobami układu krwiotwórczego cukrzycą
 • zaburzeniami depresyjnymi zaburzeniami głosu i mowy
 • zaburzeniami nerwicowymi zaburzeniami psycho-organicznymi
 • zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • schorzeniami endokrynologicznymi
 • schorzeniami kręgosłupa
 • schorzeniami laryngologicznymi
 • schorzeniami układu oddechowego
 • dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • dysfunkcją narządu słuchu
 • dysfunkcją narządu wzroku padaczką niepełnosprawnością intelektualną
W ramach turnusów organizowane są: 
 • terapie indywidualne: terapia logopedyczna, fizjoterapia (w tym masaż i taping), terapia ręki, terapia pedagogiczna, terapia integracji sensomotorycznej oraz
 • terapie grupowe, terapia niedyrektywna zabawowa, warsztaty psychologiczno -pedagogiczne, warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty arteterapeutyczne z elementami muzykoterapii. 

Ponadto organizowane zajęcia integracyjne i rekreacyjno-sportowe, które pozwalają uczestnikom turnusów poznawać siebie nawzajem, podejmować działania pomocowe rówieśnicze i budować empatię oraz tolerancję względem osób z niepełnosprawnościami.

Turnus usprawniająco-rekreacyjnego jest dofinansowany przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Istnieje możliwość sfinansowania kosztów turnusu z bonu turystycznego oraz środków zbieranych przez inne organizacji na subkontach dzieci. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych turnusach rehabilitacyjnych i terapeutycznych Tera-Lato!

Kołobrzeg       |        Brenna 2021       |         Łeba 2021

Kołobrzeg

Brenna 2021 

 Łeba 2021  

Kontakt

Fundacja PARADYGMAT
ul. Górecka 10
43-430 Skoczów

Polityka prywatności      |     RODO

Skip to content