Placówki edukacyjne

Niepubliczne Przedszkola TERA-KIDS
to najwyższe standardy edukacji
według idei włączania edukacyjno-społecznego,
dostępności nauki, zabawy i terapii!
 

Fundacja PARADYGMAT jest organem prowadzącym

Niepubliczne Przedszkola TERA-KIDS w Gliwicach i Rybniku.

Aktualnie organizujemy prace renowacyjne, nowe aranżacje 

oraz sprawy formalne związane z uruchomieniem nowych placówek. 

Dokładamy wszelkich starań, aby nowe przedszkola jak najszybciej otworzyły swoje podwoje dla Państwa dzieci! 

Zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku od 2,5 do rozpoczęcia nauki w szkole !

Zajęcia edukacyjne

Wszystkie zajęcia edukacyjne są realizowane zgodnie 

z podstawą programową kształcenia ogólnego z uwzględnieniem zajęć:

– wprowadzających w plan dnia,

– integrujących grupę, 

– gimnastyki porannej, 

– projektów edukacyjnych tematycznych zgodnie z rozkładami 

tygodniowych planów tematycznych i miesięcznych planów zajęć,

– plastyczno-technicznych,

– muzyczno-ruchowych,

– czytelniczych,

– relaksacyjnych,

– swobodnej zabawy w kącikach zainteresowań tematycznych.

Oferujemy atrakcyjne zajęcia dodatkowe:

– joga z ćwiczeniami profilaktycznymi zdrowy kręgosłup,

– sensoplastyka, 

– muzykoterapia, 

– logorytmika, 

– robotyka,

– język angielski,

– inne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zapewniamy wsparcie psychologiczno-pedagogicznego, opiekę psychologa w grupach 

i diagnozę potrzeb dzieci oraz specjalistyczne konsultacje i wsparcie dla rodziców.

Specjalna organizacja nauki

Organizujemy naukę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

na podstawie oceny funkcjonalnej dziecka opracowanej 

w ramach wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka 

oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego przez zespół specjalistów.

Zapewniamy dzieciom z niepełnosprawnościami sprzężonymi wsparcie dodatkowej osoby dorosłej 

tj. nauczyciela współorganizującego proces kształcenia lub asystenta/pomoc nauczyciela.

Oferujemy zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne w formie indywidualnej i grupowej, 

wynikające z diagnozy dzieci i zaleceń zawartych w dokumentach dziecka 

(orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/opinia 

wydane przez zespół orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej miejscu zamieszkania dziecka):

– fizjoterapia, 

– integracja sensoryczna, 

– terapia psychologiczna,

– terapia logopedyczna,

– terapia pedagogiczna,

– dogoterapia,

– trening umiejętności społecznych.

terapia surdopedagogiczna,

– terapia tyflopedagogiczna,

– alternatywne metody komunikacji,

– nauka języka migowego,

– inne według indywidualnych potrzeb dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Organizujemy terapię i wsparcie dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju 

na podstawie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju. 

Oferujemy zajęcia terapeutyczne dostosowane do zaleceń zawartych w opinii w wymiarze od 4-8 h w miesiącu. 

Kadra

Gwarantujemy w pełni profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Warunki lokalowe

– sale zajęć z zapleczem sanitarnym,

– bezpieczny plac zabaw i ogród wyposażony w wiele atrakcyjnych sprzętów rekreacji sportowej dla dzieci,

– sale i gabinety terapeutyczne: integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, psychologicznej, inne

Wyżywienie

Zdrowe i zbilansowane kalorycznie posiłki w ramach całodziennego wyżywienia

dla dzieci z uwzględnieniem diet żywieniowych. 

Zapisy do przedszkola 

W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola należy pobrać, wypełnić, a następnie odesłać kartę zgłoszenia:

Niepubliczne Przedszkole TERA-KIDS Gliwice – karta zgłoszenia – do pobrania

Niepubliczne Przedszkole TERA-KIDS Rybnik – karta zgłoszenia – do pobrania

Szczegółowe informacje na stronie

www.terakids.pl

oraz profilach przedszkoli na Facebooku: 

TERA-KIDS GLIWICE: 

https://www.facebook.com/TeraKidsGliwice

TERA-KIDS RYBNIK:

https://www.facebook.com/TeraKidsRybnik

 
 

Kontakt

Fundacja PARADYGMAT
ul. Górecka 10
43-430 Skoczów

Polityka prywatności      |     RODO

Skip to content