Misja Fundacji

Misja Fundacji

Fundacja PARADYGMAT powstała w dniu 3 grudnia 2015 r. z głębokiego przekonania, że każdy z nas jest kimś ważnym i wyjątkowym.

Data jej utworzenia nie jest przypadkowa, symbolizuje bowiem Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities).

Utworzenie Fundacji zrodziło się z potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnościami z uwagi na trudności w dostępie do specjalistycznych usług edukacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych.
Opinie rodziców, którzy od lat poszukują pomocy dla swoich dzieci, w chwili, gdy stan zdrowia uniemożliwia ich pełne uczestnictwo w codziennym życiu, stały się kluczem do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działań pomocowych w zakresie wsparcia dzieci, młodzieży, osób dorosłych, członków rodzin, opiekunów, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, terapeutów, pracodawców na rzecz włączania edukacyjno-społecznego.

Twórcami Fundacji PARADYGMAT są ludzie z pasją, których predyspozycje, doświadczenie, uosobienie, czy wieloletnie umiejętności wykorzystywane w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami są w pełni ukierunkowane na budowanie pełnego systemu włączania edukacyjno-społecznego.

Włączając chcemy:

  • Umożliwić dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z różnymi niepełnosprawnościami realizację codziennego życia w zakresie nauki, kultury i pracy,
  • Uelastyczniać i kreować świadome relacje osób z niepełnosprawnościami z innymi uczestnikami życia społecznego, 
  • Wspierać członków rodzin w podejmowaniu decyzji w zakresie diagnozy i terapii, nauki, aktywizacji zawodowej i innych ważnych dla codziennego życia spraw,
  • Wspierać dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i terapeutów w realizacji zadań związanych z organizacją nauki i terapii na terenie żłobków, przedszkoli i szkół,
  • Uświadamiać i wspierać przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  • Wzmacniać pracodawców w podjęciu decyzji o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, 
  • Budować wspólnie kapitał społeczeństwa ukierunkowanego na życie w pełni praw obywatelskich. 

Umożliwianie tworzenia warunków włączania społeczno-edukacyjnego stanowi podstawę realizacji Naszych celów.

Inkluzyjne spojrzenie na edukację, kulturę, wychowanie, doskonalenie zawodowe czy pracę pozwala nam każde przedsięwzięcie dookreślić, udoskonalić i zrealizować.

Tworzymy, wspieramy, pobudzamy do działania.

Zaufaj nam, a pomożemy Ci ukierunkować swoje oczekiwania tak, 
by okazały się realne do osiągnięcia…

Dołącz do Nas, a zobaczysz, jak prosty i wyjątkowy stanie się każdy dzień!

Razem odmienimy naszą codzienność.
Włączajmy!

Kontakt

Fundacja PARADYGMAT
ul. Górecka 10
43-430 Skoczów

Polityka prywatności      |     RODO

Skip to content